top of page

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

MKS DEVO KİMYA olarak modern yönetim sistemlerini benimseriz ve tüm faaliyetlerimizi buna uygun olarak yürütürüz. Başarının, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçtiğine inanırız. 

 

Bu inançla, biz MKS DEVO KİMYA olarak;

 

  • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde tutacak şekilde planlandığı sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,

  • Çevreye duyarlı bireylerin olduğu ve atıkların doğaya zarar vermesinin önlendiği, kaynakların verimli kullanıldığı ve çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı oluşturmayı,

  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarını azaltıcı önlemler almayı, arıtma sistemlerini kullanmayı, atık azaltımına yönelik tekrar kullanım ve geri kazanım imkanlarını uygulayıp, çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almayı

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ve hatta yeni buluşları ile beklentilerin önüne geçen ürünleri üretmeyi ve hizmetleri sunmayı,

  • Tüm faaliyetlerimizi ilgili olduğumuz yasal ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,

  • Ürün uygunluğumuzu, müşteri memnuniyetini artırma yeteneğimizi, çevresel etkilerimizi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarımızı etkileyen riskleri azaltmayı ve fırsatları değerlendirmeyi,

  • Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışan ve çalışan temsilcilerinin aktif danışma ve katılımını sağlamayı,

  • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

bottom of page