ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

MKS DEVO KİMYA olarak modern yönetim sistemlerini benimseriz ve tüm faaliyetlerimizi buna uygun olarak yürütürüz. Başarının, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçtiğine inanırız. Bu nedenle, biz MKS DEVO KİMYA olarak;  Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünleri üretmeyi ve hizmetleri sunmayı,  Ürünlerimizi yüksek standartlarda üreterek, müşterilerimize zamanında ve kaliteli hizmet verebilmeyi,  Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için ürün gamımızı ve teknik servisimizi sürekli geliştirmeyi,  Bulunduğumuz sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,  Ürün uygunluğumuzu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğimizi etkileyen riskler ve fırsatları değerlendirmeyi,  Tüm faaliyetlerimizi ilgili olduğumuz yasal ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,  Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için çalışmayı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,  Her türlü faaliyetimizin çevre etkilerini dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi, isg tehlikelerini dikkate alarak isg risklerini ortadan kaldırmayı,  Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışan ve çalışan temsilcilerinin aktif danışma ve katılımını sağlamayı,  Doğal kaynakları (elektrik, yakıt ve su gibi) azaltıcı tedbirler almayı,  Katı, sıvı, gaz ve tehlikeli atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı ve mümkünse geri kazanım imkanlarını uygulamayı,  Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,  Kalite, Çevre ve İSG bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere paydaşlarımızda yaygınlaştırmayı,  Tüm çalışanlarımızın iş tatminini ve aidiyet hislerini sıcak tutmayı,  Bilgi birikimimizi tüm teknolojik gelişmeler ile besleyerek gerekli tüm eğitim çalışmalarını ara vermeksizin devam ettirmeyi,  İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı Entegre Yönetim Politikamız olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.