top of page

MKS DEVO KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

 

KARAR TARİHİ        : 04/09/2019

KARAR NO              : 2019/10

GÜNDEM                 : Birleşme hakkında.

Yönetim Kurulu tarafından,

 

  1. Şirketimizin, MKS Devo Teknik Kimya Sanayi ve Ticaret  Anonim  Şirketi’ni, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devir almasına ve Türk Ticaret Kanunun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20 inci maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesi ile ilgili olarak 30/06/2019 tarihli bilançolar üzerinden Yeminli Mali Müşavirden rapor alınmasına,

  2. Birleşmeye taraf şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’nun 155 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b) hükmü uyarınca oy hakkı veren tüm paylarına doğrudan ve dolaylı olarak Mehmet Korgün Şengün’ün sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 156 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu’nun 149 ncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmasından vazgeçilmesine,

  3. Türk Ticaret Kanunu’nun 156 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu’nun 147 nci maddesinde düzenlenen Birleşme Raporunun hazırlanmasından vazgeçilmesine,

  4. Birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına, gerekli prosedürlerin tamamlanarak, birleşmenin tescil ve ilan edilmesine, karar verildi.

     Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                        Yönetim Kurulu Başkan Yard.

     MEHMET KORGÜN ŞENGÜN                                                                                   DEVRİM ÖCAL ÖZCAN

bottom of page