top of page
.jpg

Sulphur Black Recycle

KONVANSİYONEL
SULPHUR BOYARMADDELER İLE
BOYAMA SONRASI

Sülfid iyonlarının indirgenmesiyle, Sulphur Black Boyarmadde suda çözğnebilir formda olacaktır.

Böylece Pamuklu kumaşa uygulanabilir. Boyamadan  sonra fiksasyon için tekrar çözünmeyen forma dönüştürülmelidir. Dolayısıyla, Hava Oksidasyonu ile yükseltgenmeye ihtiyaç vardır.

Sonra ne oluyor?
 • Sodyum Sülfidin Su ve Oksijenle Reaksiyonu Sonucu oluşacak ürün

Sodyum Tiyosülfattır.

.jpg
Her şey yolunda giderse ve tam oksidasyon sağlanırsa,
 • Atık su arıtma tesisinde, boyalı sulardan oluşan atık suyun biyolojik olarak arıtılması öncesi pH yaklaşık 11-14 tür , Bu nedenle asit ile nötralizasyon sağlanmalıdır.

SULTAN BLACK ECO İLE

BOYAMA sonrası ORTAYA ÇIKAN ATIK SU

H2S emisyonu olmadan kolayca asitlenebilir.

Filtrasyondan sonra tamamen renksiz, çevreye ve insan sağlığına zararsız, işlenmesi kolay, yeniden kullanım için geri dönüştürülebilir temiz su elde edilir.

Yıkama işlemi sırasında kaybedilen boya da tekrar kullanım için geri dönüştürülür.

anionics-05.jpg
 • Her şey yolunda giderse, elementer Sulfur ve Sulphurdioxide sahip olacaksınız.

 • Sülfürü suda çözünmediği için filtreleyeceksiniz. SO₂  i ise atmosfere atamayacağınız için bir scrubbera  sahip olmanız gerekecek.

Bu imkanlara sahip değilseniz?

Hava oksidasyonundan sonra yıkama banyoları, okside olmayan tüm indirgeyici ajanları pamuktan bağlanmayanlarla da zenginleştirerek sonunda atık su arıtma tesisine kadar iletecektir.

Biyolojik işlemden önce yüksek alkali su, Sülfürik veya hidroklorik asitler gibi inorganik asit ile pH ayarlaması gerektirecek ve  beklenen reaksiyon şu şekilde gerçekleşecektir.

4-01.jpg

SULTAN BLACK ECO Sulphide Free Sulphur Black Boyarmadde

ECONSIDANT Sülfid İçermeyen İndirgen

Sürdürülebilir üretimi önemseyen ve çevreci yaklaşımlarını koruyan markalara, alıcılara, boyacılara, araştırmacılara ve

tüm taraflarına gururla duyururuz.

 • Hammadde üretimi ile başlayan tamamen ekolojik boyama sistemi.

 • Herhangi bir üretim yöntemini değiştirmenize gerek yok

 • Yeni makine yatırımı yapmanıza gerek yok.

 • Izlenmesi gereken ek parametre yok.

 • Artık çevresel otoritelerce istenen beklentiler için endişeye gerek yok.

 • Artık atık su  arıtma tesisinden yayılan kötü kokular yok

 • Daha Sulphur döngüsü yok.

 • Kullanım miktarları aynı. Geleneksel boyalar ile  benzer kullanımlar.

bottom of page