Sulphur Black

BOYARMADDE / KAĞIT

21. yüzyılın kağıt endüstrisinin çevresel yönleri, eğilimleri, sağlık ve güvenlik standartlarıyla uyumlu yeni üretim teknolojisi, ekolojik ve uygulama performansına odaklanan Sultan Black P ürün yelpazesi.

Kükürt boyaları suda çözünmez.

İndirgeyici madde içeren bir alkalin ortamda indirgeme yoluyla çözülebilir löko bileşiklerine dönüştürülmeleri gerekir.

UYGULAMA

Biyobozunurluk, toksisite veya su ve havanın kirlenmesi, indirgeyici madde ile dikkate alınmaz ise Sülfür boyalarının löko sülfür boyaları verecek şekilde indirgenmesinde inorganik polisülfitler (çoğunlukla Na2S, Na2Sx ve / veya NaHS) oluştuğundan ve fazla miktarda bir sülfür bulunabildiğinden, Son üründe, boyayı tutarken ya da onunla boyarken H₂S gelişmesine neden olan ve / veya boyama işleminin geri- suyunda inorganik sülfürlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan rahatsız edici bir bileşen teşkil eder.

İLERİ PROSES TEKNOLOJİSİNİ SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ;
  • Sultan Black P, Na₂S, NaHS gibi İndirgen Ajanlar içermez.

  • Asidik kimyasal esas olarak Poli Alüminyum Klorür ile fiksasyon sırasında Sıfır H₂S emisyonu sağlar.

  • Temiz ve drain edilebilir atık su kontrolü sağlar.

  • Derin Siyah Renkler oluşturur.

  • Yüksek haslık özellikleri kazandırır.

  • Daha iyi penetrasyon, difüzyon ve sabitleme.

  • Yüksek depolama ve kullanım kararlılığı.

  • Ekolojik.

  • Yüksek tekrarlanabilirlik.

- Peçete/Kağıt Havlu
- Yüksek Kalite Kağıtlar
- Dekor Kağıdı
- Laminat Kağıdı
- Paketleme
- Ahşap Tabanlı ürünler