top of page

Sulphur Black

BOYARMADDE / KAĞIT

21. yüzyılın kağıt endüstrisinin çevresel yönleri, eğilimleri, sağlık ve güvenlik standartlarıyla uyumlu yeni üretim teknolojisi, ekolojik ve uygulama performansına odaklanan Sultan Black P ürün yelpazesi.

Kükürt boyaları suda çözünmez.

İndirgeyici madde içeren bir alkalin ortamda indirgeme yoluyla çözülebilir löko bileşiklerine dönüştürülmeleri gerekir.

UYGULAMA

ECO-01.png

Biyobozunurluk, toksisite veya su ve havanın kirlenmesi, indirgeyici madde ile dikkate alınmaz ise Sülfür boyalarının löko sülfür boyaları verecek şekilde indirgenmesinde inorganik polisülfitler (çoğunlukla Na2S, Na2Sx ve / veya NaHS) oluştuğundan ve fazla miktarda bir sülfür bulunabildiğinden, Son üründe, boyayı tutarken ya da onunla boyarken H₂S gelişmesine neden olan ve / veya boyama işleminin geri- suyunda inorganik sülfürlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan rahatsız edici bir bileşen teşkil eder.

shutterstock_1114475921Revize.jpg
İLERİ PROSES TEKNOLOJİSİNİ SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ;
  • Sultan Black P, Na₂S, NaHS gibi İndirgen Ajanlar içermez.

  • Asidik kimyasal esas olarak Poli Alüminyum Klorür ile fiksasyon sırasında Sıfır H₂S emisyonu sağlar.

  • Temiz ve drain edilebilir atık su kontrolü sağlar.

  • Derin Siyah Renkler oluşturur.

  • Yüksek haslık özellikleri kazandırır.

  • Daha iyi penetrasyon, difüzyon ve sabitleme.

  • Yüksek depolama ve kullanım kararlılığı.

  • Ekolojik.

  • Yüksek tekrarlanabilirlik.

- Peçete/Kağıt Havlu
- Yüksek Kalite Kağıtlar
- Dekor Kağıdı
- Laminat Kağıdı
- Paketleme
- Ahşap Tabanlı ürünler
bottom of page