top of page

değerlerimiz

1. Müşteri Odaklıyız; MKS DEVO KİMYA yöneticileri ve çalışanları müşterilerini önemser ve müşterilerine bağlıdır. Müşterilerine karşı güvenilir bir firma olma ilkesine göre hareket eder. Bu nedenle müşterilerimizin bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken bir yandan da gelecekteki ihtiyaçlarının neler olabileceğini anlamaya çalışırız.

2. Katılımcıyız; MKS DEVO KİMYA’ nın her seviyedeki çalışanı, kuruluşumuzun önemli bir parçasıdır. Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve kişisel değerlerinin kalite yolculuğumuza katacakları değerin farkındayız. Takım çalışmasına önem verir ve bu yönde katılım sağlanmasına teşvik ederiz.

3. Liderlik; MKS DEVO KİMYA bünyesindeki her noktada gerektiğinde tüm çalışanların liderlik göstermesini isteriz. Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini artımak, Entegre Yönetim Politikasına uygun olarak çalışmak ve hedeflere ulaşmak için süreçlerimizi etkin bir şekilde yönetmek için Riskleri ve Fırsatları göz önüne alarak etkin bir liderlik gösteririz.

4. Dürüstlük ve Adil Davranma; MKS DEVO KİMYA Yöneticileri ve Çalışanları olarak Paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı bilerek dürüst ve adil davranırız. Onlardan kendileri ile ilgili durumları ve bilgileri saklamayız. Paydaşlarımız ile ilgili bilgi gizliliğine önem verir onlarla ilgili bilgileri başkaları ile paylaşmayız. Şeffaf, açık ve çözüm odaklı olarak karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurar ve etik davranırız.

5. Verilerle Konuşuruz; MKS DEVO KİMYA yöneticileri ve çalışanları her türlü kararlarında her türlü bilgiyi kullanırlar ve gerçekleri veri analizlerinden elde edilen bilgiler yoluyla ifade etmeyi önemserler.

6. Yasalara Saygılıyız; MKS DEVO KİMYA yöneticileri ve çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara uygun hareket etmeyi hem dürüstlük hem de sosyal devlet anlayışı içerisinde önemser ve benimser.

7. İş Güvenliğini Önde Tutarız; MKS DEVO KİMYA çalışanlarının, müşterilerinin ve faaliyetleri ile etkileşen diğer insanların güvenliği önemser. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikelerin farkında olmak ve bu tehlikeler ile ilgili riskleri minimize etmek için tüm çalışanlarıyla bu ilke doğrultusunda hareket eder.

8. Çevreye Saygılıyız; MKS DEVO KİMYA yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağalmak için çalışanlarını ve tedarikçilerini bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi minimize etmeyi bir görev olarak görür.

9. Yönetim Sistemlerine İnanırız; MKS DEVO KİMYA olarak işi ve hayatı yönetmenin bir sistem işi olduğunun bilinci ile sürekli gelişen dünyamızda var olmamız katkı sağlayacak entegre yönetim sistemlerini oluşturmanın, uygulamanın ve sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.

bottom of page